Home | Lenos BTW

LENOS en BTW

De btw, als opvolger van de cumulatieve omzetbelasting, zou de makkelijkste belasting worden en heel veel geld gaan opbrengen, zo werd gedacht toen de btw in 1969 werd ingevoerd. Inmiddels hebben we kunnen constateren dat niet beide verwachtingen zijn uitgekomen. Helaas niet de eerste- maar wel de tweede! De opbrengsten uit btw, samen met de accijnzen, staan al jaren op nummer 1 van de begroting. Het kabinet verhoogt zelfs de btw om daarmee de crisis te bestrjiden. De btw is echter uitgegroeid tot een belasting met vele voetangels en klemmen. Dit komt omdat ervoor gekozen is om niet alles te belasten, maar een aantal leveringen en diensten vrij te stellen. Daarnaast zijn niet alle prestaties in Nederland belastbaar, kennen we verschillende tarieven en is niet alle ingekochte btw verrekenbaar als voorbelasting. Voorts moeten we er rekening mee houden dat de btw afhankelijk is van de btw-richtlijnen, welke voor alle - inmiddels 28 - lidstaten van de EU gelden. Last but not least zijn in 1993 de grenzen vervaagd en zou de btw vanaf dat jaar in principe in alle landen op gelijke wijze worden behandeld. Echter, ondanks dat we in de hele EU dus met dezelfde richtlijnen werken, zijn de wetten nog steeds niet in alle lidstaten gelijk. Dit is het gevolg van vele keuzemogelijkheden, eigen interpretaties, administratieve (goedkeurings)regelingen en allerlei overgangsbepalingen. LENOS helpt U zodanig met de btw om te gaan dat U deze niet als (extra) last ervaart.

Cursussen en opleidingen

Bent U op zoek naar een training voor uzelf of uw medewerkers, een seminar of een docent? Wij kunnen dat voor U verzorgen.

Bekijk cursussen en opleidingen

BTW alarm

Het btw alarm informeert U direct over belangrijke onderwerpen. Zo wordt U op tijd gei╠łnformeerd over nieuwe regels of wijzigingen.

Helpdesk

Heeft U in uw werk veel te maken met btw en regelmatig behoefte aan hulp, laat ons dan als vaste vraagbaak optreden om U te helpen.

Ga naar de helpdesk